Evropské fondy

V roce 2018 získala firma UNICO.ai CZ, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt „Analýza VaVaI ve vybraných zemích a datová kvalita“ za účelem vývoje platformy EXPERTS.AI, která umožňuje vyhledávat experty s relevantní zkušeností.

Projekt „Analýza VaVaI ve vybraných zemích a datová kvalita“ spolufinancován Evropskou unií.

Services

Projekt „Vytvoření grafiky a webových stránek UNICO.AI´“ spolufinancován Evropskou unií.

Services

V roce 2019 získala firma UNICO.ai CZ, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt „Vytvoření grafiky a webových stránek UNICO.AI“ za účelem vytvoření kvalitní webové prezentace a vhodnějšího webového prostředí pro softwarové produkty UNICO.AI.

V roce 2019 získala firma UNICO.ai CZ, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt „Vytvoření animovaných videí pro prezentaci firmy UNICO.AI za účelem zefektivnění prvního oslovení potenciálních zákazníků UNICO.AI.

Projekt „Vytvoření animovaných videí pro prezentaci firmy UNICO.AI´“ spolufinancován Evropskou unií.

Services

Projekt: „Efektivní podnikové, obchodní a finanční řízení UNICO.AI“.

Services

V roce 2020 získala firma UNICO.ai CZ, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt „Efektivní podnikové, obchodní a finanční řízení UNICO.AI“.

V roce 2020 získala firma UNICO.ai CZ, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt „Vytvoření a implementace grafiky platformy EXPERTS.AI“.

Projekt: „Vytvoření a implementace grafiky platformy EXPERTS.AI“

Services
Adresa sídla:
Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00
Zobrazit mapu
instance.description
Provozovna v Opero Praha
Salvátorská 931/8 110 00, Praha 1
Zobrazit mapu
instance.description
Provozovna v Olomouci
Koželužská 945/31, 779 00 Olomouc
Zobrazit mapu
instance.description
Adresa Unico.ai Lab:
Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6
Zobrazit mapu
instance.description