Cooperation

0

MILLION CZK ON RESEARCH

0

CONTINENTS

0

SPIN-OUT COMPANIES

0

TECH INNOVATIONS

Would you like to work with us? Let's get in touch!

Services

We are interested in international partnerships related to R&I, valorisation of research results and innovation management. Look at our projects below and let's get to work! Contact for international cooperation: Jana Lachmann jana.lachmann@unico.ai

Croatia: RAS Strategic Partnership for Research, Innovation and Growth – SPRING since 2021 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/09/30/world-bank-supports-croatia-in-improving-effectiveness-of-investments-in-research-development-and-innovation Poland: Catching-up Regions: Supporting Technology Transfer and Innovation in 3 Polish Regions 2018-2019 https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/702211561100283559/poland-catching-up-regions-3

Working with The World Bank on enhancing effectiveness of innovation policies and supporting regional enrepreneurship.

Services

Global call winner 2022

Falling Walls competition

Services

UNICO's digital product EXPERTS.AI platform represented by CEO Vojtěch Nosek 2022 Winner in category Science and innovation management https://falling-walls.com/discover/videos/winner-2022-vojtech-nosek/

Ethiopia: Smart Technology Transfer for Ethiopia, 2022 – 2023 https://undp.cz/portfolio-item/ethiopia-education-unico-czech-technology/ Georgia: Innovation Laboratory – Building local Innovation ecosystem around Rustavi's Business Incubator, 2021 – 2022 https://undp.cz/portfolio-item/innovation-laboratory-building-local-innovation-ecosystem-around-rustavis-business-incubator/ Georgia: Rustavi Innovation Project, 2021 https://undp.cz/portfolio-item/rustavi-innovation-project-2/ Georgia: EXPERTS.AI for Georgia, 2020 – 2021 https://undp.cz/portfolio-item/experts-ai-for-georgia/

Enhancing capacities for technology transfer through smart data and education

Czech-UNDP Partnership for SDGs projects

Services

Building networks for technology transfer and entrepreneurship in Central Europe

with support of International Visegrad Fund

Services

Poland, Czech republic, Hungary, Slovakia, Armenia, Georgia: Education4Entrepreneurship – building capacities for innovative product/service development at Higher educational institutions, 2023 – 2024 www.edu4innovation.com Poland, Czech republic, Hungary, Slovakia, Armenia, Georgia: Network4Growth – innovation and technology transfer network for development and economic growth, 2021 – 2022 www.v4transfer.com

V roce 2022 získala firma UNICO.ai CZ, s.r.o. podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, realizovanou skrze Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a čerpanou skrze výzvu Aplikace IX (reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027396). Cílem projektu „Výzkum a vývoj systému pro personalizovanou prezentaci vědeckých a expertních kapacit” je vyvinout tři inovační moduly (expert profiling, personalizace profilů a personalizace vyhledávání) pro software EXPERTS.AI, který dokáže párovat vědecké kapacity výzkumných institucí a potřeby aplikační sféry.

Projekt „Výzkum a vývoj systému pro personalizovanou prezentaci vědeckých a expertních kapacit“ je spolufinancován Evropskou unií

Services
HEADQUATERS
Krakovská 24,
Prague 1, 110 00

info@unico.ai
Open map
UNICO.AI LAB
Faculty of Information Technologies Thákurova 9,
Prague 6, 160 00

info@unico.ai
Open map
OUR FAVOURITE CO-WORKING OPERO
Salvátorská 931/8,
Prague 1, 110 00

info@unico.ai
Open map
MORAVIAN BRANCH
Koželužská 945/31,
Olomouc, 779 00

info@unico.ai
Open map