Evropské fondy

0

MILIONŮ KČ PRO VÝZKUM

0

Světadílů

0

Spin-out společností

0

Technologických inovací

Projekt „Výzkum a vývoj systému pro personalizovanou prezentaci vědeckých a expertních kapacit“ je spolufinancován Evropskou unií

Services

V roce 2022 získala firma UNICO.ai CZ, s.r.o. podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, realizovanou skrze Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a čerpanou skrze výzvu Aplikace IX (reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027396). Cílem projektu „Výzkum a vývoj systému pro personalizovanou prezentaci vědeckých a expertních kapacit” je vyvinout tři inovační moduly (expert profiling, personalizace profilů a personalizace vyhledávání) pro software EXPERTS.AI, který dokáže párovat vědecké kapacity výzkumných institucí a potřeby aplikační sféry.

V roce 2018 získala firma UNICO.ai CZ, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt „Analýza VaVaI ve vybraných zemích a datová kvalita“ za účelem vývoje platformy EXPERTS.AI, která umožňuje vyhledávat experty s relevantní zkušeností.

Projekt „Analýza VaVaI ve vybraných zemích a datová kvalita“ spolufinancován Evropskou unií

Services

Projekt „Vytvoření grafiky a webových stránek UNICO.AI´“ spolufinancován Evropskou unií

Services

V roce 2019 získala firma UNICO.ai CZ, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt „Vytvoření grafiky a webových stránek UNICO.AI“ za účelem vytvoření kvalitní webové prezentace a vhodnějšího webového prostředí pro softwarové produkty UNICO.AI.

V roce 2019 získala firma UNICO.ai CZ, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt „Vytvoření animovaných videí pro prezentaci firmy UNICO.AI za účelem zefektivnění prvního oslovení potenciálních zákazníků UNICO.AI.

Projekt „Vytvoření animovaných videí pro prezentaci firmy UNICO.AI´“ spolufinancován Evropskou unií

Services

Projekt: „Efektivní podnikové, obchodní a finanční řízení UNICO.AI“

Services

V roce 2020 získala firma UNICO.ai CZ, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt „Efektivní podnikové, obchodní a finanční řízení UNICO.AI“.

V roce 2020 získala firma UNICO.ai CZ, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt „Vytvoření a implementace grafiky platformy EXPERTS.AI“.

Projekt: „Vytvoření a implementace grafiky platformy EXPERTS.AI“

Services
SÍDLO
Krakovská 24
110 00 Praha 1

info@unico.ai
Zobrazit mapu
UNICO LAB
Fakulta informačních technologií ČVUT, Thákurova 9
160 00 Praha 6

info@unico.ai
Zobrazit mapu
CO-WORKING V OPERU
Salvátorská 931/8
110 00 Praha 1

info@unico.ai
Zobrazit mapu
PROVOZOVNA V OLOMOUCI
Koželužská 945/31
779 00 Olomouc

info@unico.ai
Zobrazit mapu